pentecostNagu eile mainisin, on alates tänasest kuni Nelipühini kombeks palvetada noveeni Püha Vaimu auks. Inglise keeles on erinevatest raamatutest ja internetist võimalik leida mitmeid versioone sellest palvest, aga ausalt öeldes olen natuke tüdinud inglise keeles palvetamisest, kuivõrd lõpuks meenutab see ikka rohkem teksti lugemist – ei jõua selle keele abil nagu kuhugi sügavamale. Seetõttu hakkasin paar päeva tagasi laste (imekombel kattuva) lõunaune ajal otsime ladinakeelset versiooni noveenist. Ega leidnud.  Siis otsisin juba eraldi palveid, et ise midagi kokku komponeerida – nähtavasti pole keegi kuskil öelnud, mis palveid täpselt peaks lugema. Aga ka ladinakeelseid palveid pole internetist kõige hõlpsam leida, kui nad juba natukenegi erilisemad palved on.

Ja siis – ennäe – leidsin päeva lõpul pooljuhuslikult Tartu katoliku kiriku lehelt maakeelse versiooni! Oh rõõmu!

Noveen Pühale Vaimule (Nelipühi(eelne) noveen)

Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.

Palvetagem.

Kõigeväeline, helde ja armuline Isa! Meie, Sinu pojad ja tütred,
palume Sind: läkita ka meile oma Püha Vaimu annid sõjarüüks, et
me võiksime head võitlust võidelda ja et meie elu võiks head vilja kanda.

Kinnita meid tarkuse Vaimuga! – Issand, võta meid kuulda!
Kinnita meid mõistmise Vaimuga!
Kinnita meid hea nõu leidmise Vaimuga!
Kinnita meid meelekindluse Vaimuga!
Kinnita meid tõetundmise Vaimuga! 
Kinnita meid vagaduse Vaimuga! 
Kinnita meid jumalakartuse Vaimuga! 

Õpeta meid elama armastuses! 
Õpeta meid elama rõõmus!
Õpeta meid elama rahus!
Õpeta meid elama kannatlikkuses!
Õpeta meid elama lahkuses!
Õpeta meid elama headuses!
Õpeta meid elama ustavuses!
Õpeta meid elama tasaduses!
Õpeta meid elama tagasihoidlikkuses! 
Õpeta meid elama karskuses!
Õpeta meid elama leebuses!
Õpeta meid elama pikameelsuses!

Nii palume Sinu Poja, meie Issanda Jeesuse Kristuse nimel, kes
koos Sinu ja Püha Vaimuga elab ja valitseb igavesti. Aamen.

Meie Isa, kes sa oled taevas,
pühitsetud olgu Sinu nimi,
Sinu riik tulgu,
Sinu tahtmine sündigu
nagu Taevas, nõnda ka maa peal.
Meie igapäevast leiba
anna meile tänapäev
ja anna meile andeks meie võlad,
nagu meiegi andeks anname oma võlglastele
ja ära saada meid kiusatusse,
vaid päästa meid ära Kurjast.

Ole tervitatud, Maarja, täis armu,
Issand on Sinuga.
Õnnistatud oled Sa naiste seas
ja õnnistatud on Sinu ihu vili, Jeesus.
Püha Maarja, Jumalaema,
palu meie, patuste, eest
nüüd ja meie surmatunnil. Aamen.

Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb
igavesest ajast igavesti.

Aamen.

Seda kõike tuleks siis lugeda iga päev, üheksa päeva järjest.

Kui noveeni (noveena? kuidas peaks käänama, ei tea…) lugeda mitmekesti (näiteks pereringis), loeb “Kinnita…” ja “Õpeta…” algavate ridade puhul pereisa palve ja teised vastavad “Issand võta meid kuulda”. Ülejäänud palved võib siis ka lugeda isa või siis võib, nagu mõnel puhul kombeks, poole palve pealt vahetada (à la kantori ja koor vaheldumisi). Aga muidugi võib lugeda ka lihtsalt üksi, ükskõik, kas valjusti või mõttes. Fisheaters.com andmetel tuleks “Au olgu…” lugeda seitse korda.

Hästi sobiv oleks minu arvates alustuseks laulda üht mu lemmikut vaimulikku rahvalaulu “Oh Jumal, Looja Püha Vaim” (lingis on ainult lõik! Böö! Aga terviku oleks pidanud siin ise sisse laulma…).

Lisaks palvetele võiks lugeda-mõtiskleda Püha Vaimu andide ja Püha Vaimu viljade üle. Kavalamad arvasid ära, et “Kinnita…” ridades on loetletud Püha Vaimu annid ja “Õpeta…” ridades viljad. Miskipärast puudusid Tartu katoliku kiriku lehel karskus, leebus ja pikameelsus, ilmsesti mingi traditsioonide erinevus? Katoliku Kiriku katekismuse andmetel on neid vilju ikkagi kaksteist. Täpselt nad muidugi päevade vahel ei jagu, aga võib võtta mõnel päeval mitu vilja või valida ainult annid või… Kui ma nüüd tõsiseltvõetav blogija oleks ja mitte ajavaras, siis mulle meeldiks ka siin blogis noveeni pidada – iga päev Püha Vaimu kohta kirjutada. Aga sel aastal see mul ei õnnestu. Ehk järgmisel.

Noveenasid (noveene?) sobib lugeda ka üksteise järgi – üheksa päeva mingi intentsiooni eest ja siis üheksa järgmist päeva tänuks, olenemata sellest, kas on üldse võimalik teada saada, kas palve täideti või ei. Nagu mitmel pool internetis rõhutati – noveen ei ole maagia ja pole ette nähtud selleks, et Jumalalt midagi nõuda. Pigem, tundub mulle, on need teised üheksa päeva tänu, et Tema, kes on nii Vägev, ikka vaevub meie väikseid muresid ära kuulama ja vastab sageli ka meie kõige tühisematele palvetele.

Advertisements