A shoot sprang from the tree of Jesse GladbachMul on täna üks üleskutse.

Jõulude esimese pühani on jäänud veel kümme päeva. Kirjutasin kunagi suve alguses noveenide lugemise traditsioonist ja lihtne matemaatika ütleb, et homme oleks sobilik alustada noveeni, mis lõpeks täpselt jõululaupäeval. Järgneb üleskutse:

Kutsun kõiki kristlasi, olenemata konfessioonist, järgmisel üheksal päeval palvetama oma hingekarjaste eest ja teiste inimeste eest, kes aitavad meid jõuda Jumalale lähemale.

See tähendab siis preestreid, kirikuõpetajaid, pastoreid, aga ka haiglates töötavaid hingekarjaseid, neid väheseid vapraid munkasid ja nunnasid, kes Maarjamaal teenivad jne jne. Palvetada võib kas igal päeval kõigi Jumalasulaste eest või valida igaks päevaks konkreetsed intentsioonid või kuidas iganes parem tundub. Eriti ilus, kui õnnestuks palvetamisega kombineerida ka väikest jõulueelset paastumist või mõnest hüvest loobumist ning võimaluse korral kuidagi neid vaimulikke-kleerikuid toetada või nende jõulupühi rõõmsamaks muuta.

Nii palju, kui mina olen aru saanud, tähendab noveen lihtsalt üheksapäevast palvet, st mingit konkreetset vormelit kasutada ei ole nõutav. Sellegipoolest sobib palvevormeliks hästi traditsiooniline jõulunoveeni palve, millele siis lisada oma isiklikud intentsioonid:

Olgu tervitatud ja kiidetud see tund ja hetk,
mil Petlemma kõledas tallis sündis keskööl puhtaimast Neitsist Jumala Poeg.
Anun Sind, võta selsamal tunnil
armulikult kuulda mu palved
ja täida mu soovid (nüüd nimeta, mille eest palud).
Jeesuse Kristuse ja Tema Pühima Ema läbi. Aamen.

Pühendagem viimased jõulueelsed päevad neile, kes igapäevaselt annavad kogu oma elu, et sillutada Jeesuslapsukese teed meie südametesse.

Advertisements