Josette BolandMaria von Trapp kirjutab oma raamatus “Around the Year with the Trapp family” (netis kättesaadav siin) Jõulupühadele järgneva aja kohta järgmist:

Saint Catherine closes the door of the dance hall until the three Holy Kings throw it wide open again,” is a saying in the Catholic countries. This means that with the feast of St. Catherine (November 25th), the Church enters the “closed time.” In these weeks good Christians are not allowed to attend public dances and are not supposed to have a big festive wedding celebration.

There are two such closed times — between November 25th and Christmas, and again between Ash Wednesday and Easter Sunday. (…)

In order to make up for these two periods of abstinence from dancing and merry-making, there is sandwiched in between a time that is, on the contrary, even dedicated to dancing and feasting of any kind. In Austria these weeks are called Fashching. In Latin countries they are known by the name of Carnevale. The Latin name is usually translated as “Meat — farewell!” (“Carne — Vale!). As we know, one main feature of fasting is usually abstinence from meat. (…)

The weeks of Carnival are a most necessary time for the individual as well as for families and communities. This period is set aside for us to “let off steam,” “to have a good time.” And for this we need company. Therefore, Carnival is most obviously the season for parties and family get-togethers, to which the married children come home as they do for Thanksgiving Day dinner — with the avowed intention of having that good time together. (…)

Let us put these weeks of Carnival to use and learn to dance together, play together, and sing together.

Peaks vist olema pime, kurt ja südametu, et nüüd nentida: “Jah, tõesti, kõlab täpselt, nagu jaanuar 2015!” Sest tegelikkus… Reetmine, südametus, pahatahtlikkus, roim. Mis sõnadega veel iseloomustada selle aasta algul meie ümber toimuvaid ebainimlikke perekonna-, kultuuri-, pühaduse-, inimese- ja inimsusevastaseid sündmusi?

Ent siiski – teatud mõttes peitub vastus just karnevaliajas. Hoida peret, tugevdada pereringi, peresuhteid, peretraditsioone. Olla palju rohkem koos, osaleda teineteise eludes – sügavuti! -, tunda teineteise vastu huvi. Hoida kokku, anda endast kõik, et peres valitseks armastus ja usaldus, et lapsed (ja nende vanemad!) peaks kodu oma esimeseks pelgupaigaks. Võidelda pere ja kodu eest – suure ennastunustava ennastohverdava armastusega.

Meie, pered, me oleme nüüd omapäi. Riik ja ühiskond ja meedia meid enam ei toeta. Aga oleme siiski lootuses, usus ja armastuses. Ja rõõmus! Ärgem unustagem rõõmu.

Christus vincit. Christus regnat. Christus imperat. Christus ab omni malo plebem suam defendat.

Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: Olge rõõmsad!
Teie leebus saagu teatavaks kõigile inimestele. Issand on ligidal!
Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges
Jumalale teatavaks tänuütlemisega palumises ja anumises.
Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses.

– Pauluse kiri filiplastele 4:4-7

Advertisements